ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

IKA Industrie- und Kraftfahrzeugausrüstung GmbH

Humboldtstraße 8
D-53639 Königswinter
Γερμανία

Για ερωτήσεις συνεργασίας:

Κύριος Theo Farnschläder | Υπεύθυνος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

t.farnschlaeder@ika-germany.de


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: