ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

IKA Industrie- und Kraftfahrzeugausrüstung GmbH

Humboldtstraße 8
D-53639 Königswinter
Γερμανία

Για ερωτήσεις συνεργασίας:

Mr. Sebastian Hoff | Managing Director

E-mail: s.hoff@ika-germany.de


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: