Μεμονωμένη εκτύπωση λογότυπου

 

Υπηρεσία ολοκληρωμένων λύσεων τελευταίας τεχνολογίας

Από τις γερμανικές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης έως τους ΚΠΕ της αυτοκινητοβιομηχανίας και τις σημαντικές επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών, είμαστε ένας καταξιωμένος συνεργάτης ιδιωτικής ετικέτας. Χάρη στην τεχνικές ικανότητες στην έδρα μας και τη στενή συνεργασία μας με εταίρους του κλάδου 1ης κατηγορίας, πελάτες σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ολοκληρωμένων λύσεων.

Με στόχο την παροχή μιας υπηρεσίας στο επίπεδο της ποιότητας του προϊόντος, βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας προκειμένου να ικανοποιούμε την πολυμορφία των απαιτήσεων του κλάδου και των πελατών. Οι τρόποι εργασίας μας βασίζονται στην άμεση ευθυγράμμιση της διαχείρισης προϊόντων των πελατών μας και του τεχνικού μας τμήματος ανά πάσα στιγμή. Αυτή η διπλή προσέγγιση αυξάνει την αποτελεσματική ευθυγράμμιση και την ανταλλαγή εμπειριών.

«Στην IKA Germany, οι υπηρεσίες ιδιωτικής ετικέτας είναι τόσο ευέλικτες όσο και οι απαιτήσεις σας. Από τις λύσεις ανάπτυξης προϊόντων περιορισμένης σειράς έως το πλήρες πακέτο με ανάπτυξη χαρτοφυλακίου, τεχνικές συμβουλές και αποθήκευση. Δεκαετίες στενών συνεργασιών με τον κλάδο, με ΚΕΠ και εμπόρους χονδρικής πώλησης, μας θέτουν σε συνεχή σύγκριση με τους καλύτερους από κάθε άποψη».

-IKA Germany

  1. Ο κωδικός του εξαρτήματός σας
  2. Το λογότυπό σας
  3. Γραμμικός κώδικας
  4. Αριθμός παρτίδας
  5. Τεχνικές προδιαγραφές
  6. Διάγραμμα κυκλώματος