Διαχείριση ποιότητας

Δέσμευση στην Αριστεία

Υπόσχεση ποιότητας: Εσωτερική διαχείριση ολικής ποιότητας και τακτική πιστοποίηση ISO. Ένας από τους κορυφαίους διανομείς παγκοσμίως στον τομέα των βουρτσών άνθρακα.

Υψηλή ευελιξία: Ατομική συσκευασία & σήμανση. Προσαρμοσμένος προγραμματισμός ρελέ στη Γερμανία. 15.000+ αριθμοί εξαρτημάτων ΟΕΜ σε απόθεμα.

Κίνηση για αποδοτικότητα: Πλήρως ψηφιοποιημένη & εξατομικευμένη λύση αποθήκευσης με πιστή οργάνωση. 6πλάσιος κύκλος εργασιών αποθεμάτων ετησίως.

Η διαχείριση ποιότητας της IKA Γερμανίας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διαδικασία, είναι μια δέσμευση για αριστεία.

Κάθε εργαζόμενος αποτελεί ενεργό μέρος αυτής της πολυδιάστατης πρόκλησης, μιας συνεχούς προσπάθειας για την αρχειοθέτηση καλύτερων αποτελεσμάτων και την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών κάθε πελάτη.

Προσφέρουμε Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, σταθερή επέκταση της γκάμας προϊόντων ΚΑΕ και εκπλήρωση των τελευταίων προτύπων ISO 9001:2015, RoHS 2 και REACH.