ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ GEBE: ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα ανταλλακτικά δευτερογενούς αγοράς GEBE κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Οι διαδικασίες παραγωγής παρακολουθούνται στενά από το τεχνικό μας τμήμα και κάθε ομάδα προϊόντων ελέγχεται με ακρίβεια στο εργαστήριο δοκιμών μας. Ωστόσο, οι δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν τις δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες και μακροχρόνια λειτουργία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η IKA Germany έχει δημιουργήσει τα «Κέντρα Δοκιμών GEBE» για επιβατικά αυτοκίνητα, LCV και φορτηγά, όλα κορυφαία στον τομέα τους. Αυτά τα μέτρα επιτρέπουν τη συνεχή διάγνωση και παρακολούθηση ενός ευρέος στόλου οχημάτων, υπό πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

AUTOTECHNIK MAIER

Autotechnik Maier: Μια ατομική επιχείρηση, ένα έμπειρο συνεργείο που ειδικεύεται σε επιβατικά αυτοκίνητα οποιασδήποτε μάρκας. Το «Autotechnik Maier» είναι ένα εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, αναγνωρισμένο από τις γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες.

FAHRKULTUR BONN

Fahrkultur GmbH: Το «Fahrkultur» είναι ένα συνεργείο που επικεντρώνεται στη συντήρηση και την επισκευή κλασικών αυτοκινήτων, νέων αλλά και παλαιότερων (ειδικά της Volkswagen και της Porsche).

Το τμήμα διαχείρισης προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης της IKA Germany συνεργάζεται στενά με τα κέντρα δοκιμών μας. Τα διαστήματα δοκιμών και οι εκθέσεις αποτελεσμάτων αξιολογούνται από τον μηχανικό μας και έχουν άμεση επίδραση στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής. Ως εκ τούτου, η δέσμευση της GEBE όσον αφορά την ποιότητα εκτείνεται σε όλο το εύρος των προϊόντων μας δευτερογενούς αγοράς.